วิธีรับยาประทาน ซิเดกร้่า 100mg และ ซิเดกร้่า 50mg

ข้อมูลเพิ่มเติม

1. รับประทานยา Sidegra ไวอากร้าไทย ก่อนมีเพศสัมพันธ์ประมาณ 1 ชั่วโมง
2. รับประทานยาตอนท้องว่าง จะได้ผลดีที่สุด
3. ยาจะออกฤทธิ์ประมาณ 2-6 ชั่วโมง
4. ไม่ควรรับประทานพร้อมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  ยาจะไม่มีประสิทธิภาพ
5. ไม่ควรรับประทานยาเกิน 100 mg ต่อวัน หรือ 1 เม็ดต่อวัน
6. ผู้สูงอายุที่อายุมากกว่า 65 ปี ควรเริ่มจากขนาดยาต่ำก่อนคือ 25 mg

สั่งซื้อตอนนี้

สั่งซื้อยา ซิเดกร้า 100mg ถูกที่สุด